CE Uygunluk İşaretlemesi CE İşareti, Avrupa Birliği'nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri içerisinde yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerine uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün, asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir. CE İşareti, bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduğu bilgisini verirken, diğer taraftan, ticari açıdan, ürünlerin bir üye ülkeden diğerine dolaşımı sırasında bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Bu işareti taşıması gereken, Yeni Yaklaşım kapsamı bir ürünün, bir Avrupa Birliği ülkesine girişi için, üzerinde CE İşareti bulunması zorunludur.
31 Aralık 2003 tarihinde teknik mevzuatın yürürlüğe girmesiyle ülkemizde de CE işaretlemesi uygulaması zorunlu hale gelmiştir. CE uygulaması için ürün gruplarına göre değişik uyum süreleri belirlenmiştir. Bu süre sonuna kadar yükümlü ürün grupları üreticileri CE işaretlemesi çalışmalarını tamamlayacaklardır.

KYS Danışmanlık.Com © 2006 • Privacy Policy • Terms Of Use